Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Következő program

Következő rendezvényünk

Magyar Falu Program

Facebook

Tisztelt Derekegyház község Lakossága!
Szolgáltatásunk minőségének javítása érdekében hálózati munkákat végzünk és így áramszünet várható:
2022. február 7-én 08.00-14.00 óra között!
Kossuth utca 2-4.
Köztársaság tér 1,7,8.
Semmelweis utca 1.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelt Derekegyház község Lakossága!
Szolgáltatásunk minőségének javítása érdekében hálózati munkákat végzünk és így áramszünet várható:
2022. január 25. 08:00 – 14:00 óra között az alábbi területeken:
Derekegyház
István major Aranykalász MG Szövetkezet;
Kiserdő Dalerd Zrt.;
Klára major 110.;
Kéktó tanya 10.;
Külterület Alföldvíz Zrt. Szennyvíz tisztító, valamint Dalerd Zrt.,
Paptelek tanya 98, 103, 107, 110, 128, 129.;
Tompahát 2/A – 128., 1.-149.;
Ördöngős tanya 12, 28, 34.
Bővebb információ Derekegyház Község Facebook oldalán olvasható.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály Szentes és Kiskunfélegyháza települése közigazgatási területein megállapított magas patogenitású madárinfluenza betegség kitörések miatt 2021. december 22 naptól kezdődően felügyeleti körzet létesítését rendeli el.

Megfigyelési körzet kiterjesztése

Hivatkozva Társaságunkhoz érkezett bejelentésre tájékoztatjuk, hogy Derekegyház település vonatkozásában a 2021. évi ürítési tájékoztató alapján a 2021. december 13. napjára rögzített zöld hulladék elszállítása technikai okok miatt elmarad.
A gyűjtés pótlása 2021.12.18. napján történik.
Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk,

Vaskút, 2021. december 13.

Egyetemisták és főiskolások figyelmébe ajánljuk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati lehetőséget 2022. évre is!

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a NAPPALI TAGOZATON tanuló, Derekegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására 6 tanulót egyenként 5.000,- Ft/hó összegű támogatásban részesít, melyhez a felsőoktatási intézmény ugyanennyi összeget tesz hozzá, így 10.000,-Ft havi támogatásban részesülhetnek a nyertes diákok.

A nappali tagozaton tanuló hallgatók az Eper-Bursa pályázatkezelési rendszerben éretik el a pályázathoz szükséges információkat és a pályázati űrlapot is. („A” pályázat)

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

 1. november 5.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő félév: a 2021/2022. második, illetve a 2022/2023. első féléve.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti (vagy annak másolata, mely ebben a pályázati fordulóban megengedett) hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről,
 • a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről igazolás;

Ezek az információk nem teljesek, a teljes kiíráshoz látogassák meg az Eper-Bursa rendszer honlapját!

Eper-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, kizárólagos pályázói belépési oldal:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, és onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes önkormányzathoz kell benyújtani a mellékletekkel együtt!

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse fel önkormányzatunk ügyintézőjét! A pályázati kiírás elérhető Önkormányzatunknál is!

Derekegyház Község Önkormányzata

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  – a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében – minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles 2021. november 1. napjával  a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott – a vendéglátó szoftver alkalmazásával – 2022. június 1. napjától napi szinten adatot szolgáltatni.


Részletek:

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.

A Kr. 2. § (17) bekezdése meghatározza a vendéglátó szoftver fogalmátaz adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.

Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

A fent rögzítettek értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr. az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A következő vendéglátóhely típusok esetében kötelező a regisztráció és a napi szintű adatszolgáltatás is az NTAK felé:

 • étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
 • büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
 • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás
 • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás
 • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás
 • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
 • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

 

Az alábbi három vendéglátóhely típusnak kizárólag a regisztrációs kötelezettséget kell teljesítenie, de adatot nem kell szolgáltatnia az NTAK felé:

 • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5629 – Egyéb vendéglátás;
 • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;
 • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

(A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 4. melléklete rögzíti.)

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítetik.

 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba.

Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében – az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles.

Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.

Az NTAK tájékoztatása alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható, bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.

Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.

 Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (a Vhr. 2.-3., 6/A-6/B, 8/A-8/B, 10-13.§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/A. §-ai) és az ott előírtak teljesítését.

 

 

 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ön 0400840752 (6621 Derekegyház, Ördöngös tanya), 0400507920 (6621 Derekegyház, Tompahát 67.), 0400668649 (6621 Derekegyház, Tompahát 44.), 0400829117 (6621 Derekegyház, Tompahát), 0400840736 (6621 Derekegyház, Tompahát), 0400840747 (6621 Derekegyház, Tompahát), 0400006599 (6621 Derekegyház, Tompahát 38), 0400025494 (6621 Derekegyház, Paptelek tanya 103.), 0400507925 (6621 Derekegyház, Tompahát 66.), 0400840748 (6621 Derekegyház, Klára major) felhasználási helyeit ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

2021.09.21. 08:00 – 16:00

2021.09.22. 08:00 – 16:00

Területek:

Derekegyház

István major Aranykalász MG Szövetkezet

Klára major 110

Kéktó tanya 10

Külterület Alföldvíz Zrt Szennyvíztisztító valamint Dalerd Zrt

Paptelek tanya 98, 103, 107, 110, 128, 129

Tompahát 1-149,2/A-128

Ördöngös tanya 12, 28, 34

Continue reading

Tisztelt Derekegyház Község Lakossága!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ön 0400006629 (6621 Derekegyház, Nagymágocsi út 0.) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.
Időszakok:
2021.09.07. 08:00 – 15:00
Területek:
Derekegyház
Nagymágocsi út 3-15,2-14+Szociális és Gyermekvédelmi Otthon hrsz 309/7, 309/9, 309/11
Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a
hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!
Üdvözlettel:
MVM Démász Áramhálózati Kft.
Tisztelt Derekegyház Község Lakossága!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ön 0400263068 (6621 Derekegyház, Nagymágocsi út 1.) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.
Időszakok:
2021.09.07. 08:00 – 15:00
Területek:
Derekegyház
Nagymágocsi út 3-15,2-14+Szociális és Gyermekvédelmi Otthon hrsz 309/7, 309/9, 309/11
Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a
hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!
Üdvözlettel:
MVM Démász Áramhálózati Kft.