Derekegyházi Horgász Egyesület

Bemutatkozás

A Derekegyházi Horgász Egyesület 2007-ben alakult azzal a szándékkal, hogy a környéken élő horgászokat és horgászokkal összefogva a Kórógyéri főcsatorna halgazdálkodási jogának megszerzésével egy jól horgászható és élményekben gazdag szórakozást nyújtó vízterületet alakítson ki.

A 2008-ban benyújtott és sikeres pályázat aláírásának elmaradása miatt sajnos ez mind idáig nem volt lehetséges. Egyesületünk fennmaradása a tagok hitén és kitartásán múlott.

2014-ben a halászatról és halgazdálkodásról szóló törvény módosításával lehetőség nyílt a Kórógyon történő horgászatra ami újra reménnyel töltötte el tagjainkat.

Elnökségünk folyamatos utánajárásának és ténykedésének köszönhetően csak sikerült elérni a várva várt eredményt, melynek következtében a csatorna halgazdálkodási jogára vonatkozó 15 éves  alhaszon bérleti szerződés 2016. február 01-i hatállyal megköttetett a Derekegyházi Horgász Egyesülettel. Új fejezet kezdődött az Egyesület életében.

Jelenlegi tagságunk 100 fő és tagjaink száma folyamatosan növekszik.

2020. márciusában a taglétszám: 176 fő felnőtt és 18 fő gyermek.

 

 

Horgászrend

Az Egyesület kezelésében lévő vízterület:

 • Kórógyéri főcsatorna (a 45. számú úti hídtól a Pankota csatorna őrházig)
  Víztérkód: 06-067-01-01

A fenti víz szakaszra az országos horgászrend, az állami és a Derekegyházi Horgász Egyesület rendelkezései érvényesek. A fent nevezett vízterületre az egyesületi tagokon kívül más egyesület tagjai is válthatnak napi jegyet a közgyűlés által meghatározott összegért.

Az egyesületi vízre vízbe helyezett csónakot a tulajdonos köteles az egyesületnek bejelenteni és az ott kapott számot a csónakján jól láthatóan feltüntetni. A sorszám nélkül vízre helyezett csónakot a tulajdonos az egyesület felszólítására köteles eltávolítani. Ennek elmulasztása esetén a csónakot az egyesület a tulajdonos költségére elszállíttatja. Gumicsónak használata tilos! Csónakból horgászni csak a parton horgászók megzavarása nélkül szabad, és a horgászat befejeztével a letűző karókat kötelező kiszedni a vízből. A vízterületen (az egyesületi ellenőrző motorcsónakot) motorcsónak, illetve elektromos csónakmotor használata tilos!
A csónakokat november 30-tól március 15-ig ki kell venni a vízből.
A vízterületen nincs foglalt hely, de a gondosan ápolt horgászhelyek tiszteletben tartása horgásztársi (emberi) kötelesség. Móló, illetve stég építése tilos!
Minden horgász kötelessége a vízterületek védelme, a vízszennyeződés, halpusztulás azonnali jelentése, valamint a vízpart védelme, a horgász helyek tisztán tartása.
Szemetes helyen horgászni tilos, a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.
A méretkorlátozás alá eső halat a megfogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba! Behordásos horgászat és etető hajó használata tilos!

 

Az állami horgászrendtől eltérő, a Derekegyházi Horgász
Egyesület vízterületén érvényes rendelkezések:

 1. A fogassüllő legkisebb megtartható mérete 40 cm.
 2. Az amúr legkisebb megtartható mérete 50 cm, naponta 2 db tartható meg.
 3. Idegenhonos halfajból 10 kg, kivéve az ezüstkárászt, amelyből 5 kg tartható meg naponta.
 4. A 60 cm-nél nagyobb pontyot vissza kell helyezni a vízbe.
 5. Ragadozó halból maximum 20 db tartható meg éves szinten, további ragadozó halak megtartására új területi engedély váltása után van lehetőség.
 6. Az a horgász, aki az adott évben 30 db pontyot regisztrált a fogási naplóban, további pontyokat csak új területi engedély megváltása után tarthat meg.
 7. Ifjúsági horgász 1 bottal, bármilyen készséggel horgászhat.
 8. Gyermek horgász csak 1 db 4 m-nél rövidebb, úszóval felszerelt spicc bottal horgászhat.
 9. Telepítés után 1 hétig a kifogott halakat vissza kell engedni a vízbe. A fogási tilalom a telepített halakra, annak minden egyedére vonatkozik.
 10. A területi engedély a megváltást követő év január 31. napjáig érvényes.

  További információ
  Fodor László: +36 70/398-73 05
  Gólián Béláné: +36 30/825-79-84

 

Vezetőség, tagság

A megalakuláskor az elnökségi tisztséget Török Ferenc látta el az elnökség tagjai Balogh János, Györgyi Balázs, Tokai István és Gyukics József voltak. Később Balogh János lemondásával Borbás István került az elnökségbe. 2012-ben tisztújító közgyűlés keretein belül az elnöki posztra  Kóbor Gézát, elnökségi tagoknak Vidáné Barna Gabriellát, Tokai Istvánt, Gyukics Józsefet és Gál Sándort választották meg. Az ellenőrző bizottság a megalakulás óta változatlanul Kiss Antal, Szabó Imre és Soós Csaba tagokból áll.

2019. 06. 14-én tisztújító Közgyűlést tartottunk.

Az egyesület elnöke: Fodor László

Titkár: Gólián Béláné

Elnökségi tagok: Kerekes Attila, ifj. Tóth Antal, Gyevi-szabó Imre

 Felügyelő Bizottság elnöke: Hevesi Lajos

 Felügyelő bizottság tagjai:: Szabados Gábor és Vidovics Lajos

Fegyelmi Bizottság elnöke: Schrantz Viktor

Felügyelő Bizottság tagjai: ifj. Tóth János, Molnár Sándor, Körmendi László és Pintér Tamás

Tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elnökséghez történő benyújtásával kezdeményezhető.

Tagságunk felépítése:

 • Felnőtt tagok lehetnek azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik az egyesület alapszabályában foglalt feltételeknek megfelelnek. Belépésük az elnökséghez benyújtott és általuk elfogadott belépési nyilatkozat megtétele után az  egyszeri működési hozzájárulás (összege jelenleg 5.000,- Ft) és a belépés évére vonatkozó tagdíj (összege jelenleg 2.000,- Ft)  megfizetésével lehetséges.
 • Ifjúsági tagok lehetnek azok a 12. életévüket betöltött de 18. életévüket még be nem töltött személyek, akik az egyesület alapszabályában foglalt feltételeknek megfelelnek és rendelkeznek írásos szülői hozzájárulással. Abban az évben, amelyben a tag betölti a 18. életévét már felnőtt horgásznak számít. Belépésük az elnökséghez benyújtott és általuk elfogadott belépési nyilatkozat megtétele után az  egyszeri működési hozzájárulás 50%-nak (összege jelenleg 2.500,- Ft) és a belépés évére vonatkozó tagdíj 50%-nak (összege jelenleg 1.000,- Ft)  megfizetésével lehetséges.
 • Gyermek tagok lehetnek azok a 3. életévüket betöltött, de 12. életévüket még be nem töltött személyek, akik az egyesület alapszabályában foglalt feltételeknek megfelelnek és rendelkeznek írásos szülői hozzájárulással. Abban az évben, amelyben a tag betölti a 12. életévét már ifjúsági horgásznak számít. Belépésük az elnökséghez benyújtott és általuk elfogadott belépési nyilatkozat megtétele után díjmentesen lehetséges.

 

Vízterületünk

A Kórógy Fábiánsebestyéntől északra eredő , Szegvárnál a Kurcába ömlő, összesen 49 km hosszú, eredetileg természetes medrű vízfolyás, mely napjainkban bel- és csapadékvíz elvezető, valamint öntöző csatorna szerepet tölt be.

A Kórógy első írásos említése Anonymus tollából származik:

„A Kórógy vize mellett ütött tábort Ősbő és Velek kapitány serege mikor  Mén-Marót bihari vezér ellen mentek…”

Derekegyházi Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterület a Kórógyéri főcsatorna 45-ös úti (Szentest Hódmezővásárhellyel összekötő út) hídtól a Pankota csatorna őrházig terjedő közel 45 km hosszú, 20,9 ha-os szakasza.

A vízterület jellemzői

A terület nagy része egész évben jól horgászható.  A csatorna vizének szintje és folyásának intenzitása ingadozó, a fenék változó, hol iszapos, hol egészen kemény, helyenként akadókkal tarkított. A vízben hínár -változó mennyiségben- és vízitök találhatóak, a parton sűrű nádas és sás. A területen fogható halfajok a ponty, amúr, kárász, keszeg félék,törpe harcsa, compó, valamint ragadozó halak is, mint pl. csuka, harcsa, balin, süllő.  A területen érvényes állami jeggyel és a Derekegyházi Horgász Egyesületnél váltott éves területi engedéllyel, vagy napi jeggyel lehetséges.

A vízterület ellenőrzése

A terület ellenőrzését megbízásos formában jelenleg a Szegvári Horgász Egyesület ellenőrei, a Nagymágocsi Polgárőr Egyesület tagjai, a Nagymágocsi Rendőr Őrs, illetve a Szentesi Rendőr Kapitányság látják el.

2020.  évben az ellenőrzés továbbra is megbízásos megállapodással az alábbiak szerint változott:

Derekegyházi Horgász Egyesület Halőrei

Nagymágocsi Polgárőr Egyesület

Derekegyházi Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Szentesi Rendőrkapitányság

Kérjük a horgászat megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a horgászrendet. (itt)

A jegyváltás feltételei, árai és értékesítési pontok a Jegyárak menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolat

Derekegyházi Horgász Egyesület

6621 Derekegyház, 306/2 hrsz. (Művelődési Ház)


Elérhetőségek:

Mobil: +36 70/398-7305

E-mail: info@derekegyhazihorgasz.hu

E-mail: dehorge@freemail.hu

Facebook: www.facebook.com/derekegyhazihorgasz

Web: www.derekegyhazihorgasz.hu

Fodor László, elnök: +36 70/398-7305

Gólián Béláné titkár: +36 30/825-7984 (8.00 – 12.00 és 14.00 – 18.00-ig)