I. Szervezeti adatok

I. Szervezeti adatok
1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1. pont – önkormányzat neve, címe, elérhetőség

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2. pont – Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, feladatok

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

3. pont – önkormányzat vezetőinek neve, elérhetősége

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

4. pont – ügyfélfogadási vezető, ügyfélfogadás rendje

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

5. pont – Képviselőtestület tagjai, elérhetősége

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

6. pont – önkormányzati intézmények neve, elérhetősége

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

7. pont – önkormányzati cégek neve, elérhetősége

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

8. pont – közalapítvány neve, elérhetősége, adatai

 

9. A közfeladatot ellátó szerv (ÖNKORMÁNYZAT) által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

9. pont – költségvetési szervek neve, székhelye, adatai

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

10. pont – önkormányzat hivatalos lapjának adatai

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal – Megőrzés: Az előző állapot törlendő

11. lap – önkormányzat felügyeleti szervének adatai – név, elérhetőség