KÖH

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

6621 Derekegyház, Kossuth utca 4.
Telefon: +36-63/453-003, +36-63/453-019;
Fax: +36-63/453-003
E-mail: hivatal@derekegyhaz.hu

 

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Eperjesi Kirendeltsége
6624 Eperjes, Petőfi u. 1.
Telefon: +36 63/455-527
E-mail: ph.eperjes@tanet.hu

 

Ügyfélfogadás:
Hétfő , kedd, csütörtök 8.00-16.00
Szerda 8.00-12.00
Pénteken nincs ügyfélfogadás

 

A jegyző ügyfélfogadási rendje:

Hétfő- szerda 9:00-12.00 és 13.00-15.00

 

A pénztár nyitvatartási, ügyfélfogadási rendje:

Kedd 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök 8.00-12.00 és 12.30-16.00

 

Polgármester
Szabó István
Telefon: +36-63/453-019
E-mail: hivatal@derekegyhaz.hu

 

Jegyző
Kovács-Nagy Andrea
Telefon: +36-63/453-003

Mobil: +36 20 329 9512
E-mail: jegyzo@derekegyhaz.hu

 

Alpolgármester
Borbás Tamás
E-mail: alpolgarmester@derekegyhaz.hu

 

Bottyán Erika
munkaügyi ügyintéző, gyermekjólét és – családsegítő munkatárs
Telefon: +36-63/453-003
E-mail: hivatal@derekegyhaz.hu

 

Bozó János Zoltán
pénzügyi munkatárs
Telefon: +36-63/453-019
E-mail: penzugy@derekegyhaz.hu

 

Magony Gizella
igazgatási főtanácsos, anyakönyvvezető

(hagyatéki ügyek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
hátrányos helyzet igazolása, települési támogatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)
Telefon: +36-63/453-003
E-mail: szocialis@derekegyhaz.hu

 

Pintér Mónika
pénzügyi ügyintéző
Telefon: +36-63/453-019
E-mail: penzugy@derekegyhaz.hu

 

Kiss Mária Cecília
ügyintéző, pénztáros.
Telefon: +36-63/453-019
E-mail: penzugy@derekegyhaz.hu; ado@derekegyhaz.hu

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormányablakbusz
Minden hónap első hetének keddi napján 8.30-12.00-ig

 

Felügyeleti és törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: 
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacíme: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Telefon: +36 (62) 562-663
Fax: +36 (62) 562-601
E-mail: vezeto@csongrad.gov.hu
Honlap: www.csmkh.hu