JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK szálláshely üzemeltetőknek

Feltöltve: 2023-01-17

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK!

Szálláshely üzemeltetőknek érdemes figyelni a jogszabályokban bekövetkezett változásokra

A szálláshely üzemeltetők részére közismert, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r) tartalmaz szabályozásokat, melyekben az utóbbi években lényeges változások történtek.

 Kérjük, hogy tanulmányozzák az Önöket érintő paragrafusokat, hogy ha szükséges még időben tudjanak intézkedni (pl.: átminősítés, bejelentés stb.).

2023. január 1. napjától szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

 Az említett rendelet határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét is.

 Főbb változások az alábbiakat fogalmakat, eljárásokat érintették: 

- egyéb szálláshely fogalma (Korm.r 2.§ 2. pontja),
- magánszálláshely fogalma (Korm.r 2.§ 6. pontja),
- szoba fogalma (Korm.r 2.§ 15. pontja),
- szálláshely minősítés (Korm.r 2.§ 13a. pontja),
- szálláshely minősítő szervezet létrejötte (Korm.r 3.§ (3) bek),
- a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel (Korm.r 5.§ (3) bek),
- valamennyi szálláshelynek meg kell felelnie a tűzvédelmi követelményeknek (Korm.r 7.§ - 7/A. §),
- jegyző hatósági ellenőrzést végez (Korm.r 7/A.§ (3) bek),
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás tartalma (Korm.r 12. § (1) bek),
- a szálláshely-szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul – 8 napon belül - köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek (Korm.r 13. § (1) bek),
- a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek (Korm.r 13. § (1a) bek),
- a szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül kell bejelenteni (Korm.r 13. § (5) bek),
- a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén megállapítható jogkövetkezmények (Korm.r 4. §),
- átmeneti szabályok határidők, változások bejelentése stb. (Korm.r 18. §-22.§),
- A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett egyéb és magánszálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést 2024. január 1-ig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől (Korm.r 21/A. §).

 Az egyes bejelentési űrlapok az Elektronikus Önkormányzati Portálra  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap   bejelentkezéssel belépve /Derekegyház Község Önkormányzata/ az „ÁGAZAT" (Ipar-kereskedelem) „ÜGYTÍPUS" (Szálláshely) lehetőség kiválasztását követően tölthetők ki és küldhetők be.

 - SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS
- SZÁLLÁSHELY MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE
- KÉRELEM NEM ÜZLETI CÉLÚ KÖZÖSSÉGI, SZABADIDŐS SZÁLLÁSHELY HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAIRÓL SZÓLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRA

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az űrlapokat kötelesek - a már ismert módon - elektronikus úton benyújtani. Javasoljuk ennek használatát (adószámos) magánszemélyeknek is.

 Egyéb dokumentumok, bejelentések ePapír szolgáltatás segítségével  https://epapir.gov.hu  is beküldhetők. /Ekkor a címzett: DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Kereskedelmi ügyek/

 

Köszönjük szíves közreműködést.

 

Derekegyház, 2023. január hó

 

Derekegyház Közös Önkormányzati Hivatala Legfrissebb híreink