Következő program
Következő rendezvényünk
Következő rendezvényünk
Facebook

I. RÉSZVÉTELI FÓRUM

Emlékeztető

Időpont: 2019. szeptember 24. (kedd) 17:00 – 18:30

Helyszín: Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár – IKSZT, könyvtár

6621 Derekegyház, Köztársaság tér 8.

Megjelentek száma: 16 fő

Résztvevők összetétele: önkéntesek, civil szervezetek tagjai (Derekegyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Derekegyházi Sportkör, Dereklencse Képíró Egyesület, Derekegyházért Közhasznú Egyesület), polgármesteri hivatal dolgozói, önkormányzati képviselő, Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár – IKSZT dolgozói, Örökzöld Nyugdíjas Klub, Derekegyházi Népdalkör tagjai

Meghívás módja:

 • A legutolsó közösségi beszélgetést követően minden résztvevő meghívást kapott az 1. részvételi fórumra
 • szóbeli meghívást kaptak: civil szervezetek vezetői és tagjai, önkéntesek, művelődési ház vendégei
 • hirdetőkre kihelyezett plakátok Derekegyház területén
 • kör e-mail (a közösségi beszélgetések eddigi résztvevői számára)
 • Derekegyház község honlapja ( derekegyhaz.hu )

Emlékeztető készítésének időpontja: 2019. október 8.

Beszámolót készítette: Bánvölgyi Petra, közösségfejlesztő

Fotókat készítették: Kovács István, Borbás Tamás

 

Első részvételi fórumunkra vártuk a derekegyháziakat a művelődési ház könyvtárában 2019. szeptember 24-én (kedden) 17,00 órától.

Bánvölgyi Petra közösségfejlesztő köszöntötte a résztvevőket, majd röviden ismertette a projektet és a projektben végzett tevékenységeket, elért eredményeket:

 • 11 közösségi beszélgetés Derekegyházon
 • 198 db kitöltött kérdőív (2019. március 1 – 21. között)
 • hónapokig tartó rögzítési munka és elemzés eredményeként létrejött Helyi Cselekvési Terv (HCST)
 • HCST: közösen készült Szegvárral; a két község Képviselő-testülete elfogadta; rövidített, nyomtatott formában a nyár folyamán minden háztartásba eljutott
 • szeptember 13-15. Ősz-Feszt – sikeresen megvalósult az első rendezvény a projektből

Ezt követően Bánvölgyi Petra közösségfejlesztő részletesen, szóban ismertette a kérdőív eredményeit. A részvételi fórumon elsősorban a település közösségi és kulturális életét befolyásoló eredményeket emeltük ki, így elhangzottak azok a rendezvény-javaslatok, melyeket a kérdőívekben írtak a lakosok.

Bánvölgyi Petra: „A felvetett új program igényekre igyekszünk reagálni, teljesíteni vagy a projektből, vagy összekötni a kapcsolatokat a felek közt, hogy mindenki hozzájuthasson az általa igényelt programlehetőséghez.

A program javaslatokat 3 szempont szerint osztályoztuk:

 1. Az ötlet megvalósítása a projektből (teljes program vagy programelem):

Pl.

 • Ősz-Feszt (tematikus-kulturális est: Görög est; szabadtéri mozi; szabadtéri színház; népzenei találkozó, stb.)
 • Parasztolimpia/ Erős emberek versenye
 1. Akció-jellegű program, melynek szervezését a projekt generálta. Nem igényel nagy összeget, de erős közösségépítő hatással bír.

Pl.

 • közösségi szalonnasütések
 • virágok, növények felajánlása, közös ültetés a parkokba
 • csillaghullás megfigyelése
 • erdei séták
 1. Összekötés, segítés, csapatok mentorálása:

Olyan igényekre való reagálás, melyet nem tudunk a projektből elszámolni, de fontosnak tartjuk, mert sokan jelezték, hogy igény van rá.

Pl.

 • gyermek fejlesztő foglalkozás (jóga, labdajátékok)
 • színjátszó szakkör
 • élménybeszámolók (helyi, idős lakosok)”

 

A kérdőívek eredményeivel kapcsolatos téma végén mindenki elmondhatta észrevételeit, gondolatait, illetve volt olyan, aki már fel is ajánlotta segítségét egy-egy programelem megvalósulásához.

 

A részvételi fórum második felében Bánvölgyi Petra közösségfejlesztő beszámolt az Ősz-Feszt programról (rendezvény kialakításának tematikája, oka, eredmények, nehézségek).

A szervezésben résztvevők és a vendégek részéről dícséretek, építő jellegű kritikák is elhangzottak, melyeket összegyűjtöttem és Emlékeztetőmben SWOT analízis formájában kívánok szemléltetni:

 

Erősségek:

–       új rendezvény új programelemekkel

–       jól átgondolt tematika mindhárom napra (Görög est, Népzenei találkozó, Szabadtéri színház)

–       gasztronómia csalogató hatása

–       minden nap megjelent: tánc – zene – gasztronómia,

–       adott napokon megjelent: film – színház

–       sok új látogató – új „arcok”

Gyengeségek:

–       kevés idő állt rendelkezésre a szervezésre

–       színpad teljesen új helyre került, technikai akadályok – kábel

–       közmunkások (fizikai dolgozók) nagyon leterheltek, nem szívesen segédkeztek a színpadállításban, sörpadgarnitúrák pakolásában – ennek hangot is adtak L

Lehetőségek:

–       többen „kis Palacsintafesztiválként aposztrofálták” – hasonló elrendezés, de a színpad és nézőtér egymáshoz közelebb hozásával családiasabb

–       kulturális értékek becsempészése a mindennapokba (észrevétlenül)

–       lakossági felajánlások pozitív, generáló hatása (előadás, állomásfőnökség, termények felajánlása)

–       kiragadható programelemek pl. a későbbiekben csak szabadtéri mozi

–       kiragadható tematikai elem pl. a Görög est mintájára Török/Spanyol/Olasz est

Veszélyek:

–       vasárnapra programot tenni nem érdemes (kevesebb látogató volt, mint pénteken és szombaton)

–       a lakosság számára kicsit „sok” volt a 3 nap, „elfáradtak”, elfogytak a végére

 

Összességében megállapították a fórum résztvevői, hogy a program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, sok látogatót vonzott, akiknek tartalmas kikapcsolódást, közösségi élményeket nyújtott. Egyedüli nehézség a technikai oldal, mely sajnos rajtunk kívül álló dolog, egyedül amit tehetünk, szóban, írásban próbáljuk minél jobban megköszönni, hangsúlyozni a közmunásoknak, fizikai dolgozóknak, hogy mekkora segítséget nyújtottak a rendezvény előkészítésében.

 

A fórum zárása előtt felsorolásra kerültek a 2020. évi rendezvények (címek, tematikák), melyhez Bánvölgyi Petra néhány gondolatébresztőt is nyújtott, illetve megkérte a jelenlevőket, hogy ők is ötleteljenek, bátran jelezzék, ha szeretnének valamivel hozzájárulni a programokhoz, szervezéshez, hogy igazi csapatmunka legyen.

A legközelebbi rendezvény (Falufarsang) programelemei bővebben is kifejtésre kerültek: busók, kiszebáb égetés, kiállítás megrendezése, táncosok, álarcosbál, azonban a pontos időpontban, helyszínben és az oktatás-nevelési intézményekkel való együttműködésben a Farsangot illetően még folynak a megbeszélések (miként tudnánk őket minél jobban bevonni, hogy a falu apraja-nagyja részt vegyen).

Végezetül Bánvölgyi Petra, közösségfejlesztő megköszönte az aktív részvételt és kifejezte, hogy a továbbiakban is számít a segítségre, véleményekre, ötletekre, melyeket a fórumokon függetlenül, személyesen is jelezhetik neki.