Következő program
Következő rendezvényünk
Következő rendezvényünk
Facebook

Tegyünk együtt Derekegyházért!

A környező településekhez hasonlóan, községünkben is elindul a közösségfejlesztés 2018. év tavaszától.

A projekt átfogó céja, hogy

  • ösztönözze a térségben élők közösségi szerepvállalását
  • erősítse a helyi közösség iránt érzett felelősségtudatot
  • megerősödjenek a helyi közösségszerveződés alapjai
  • kialakuljanak tudásalapú hálózatok
  • meginduljanak és kiteljesedjenek a közösségi tervezés folyamatai
  • helyi igényekre szabott programok kerüljenek megszervezésre

Ahhoz, hogy a projekt valóban eredményes legyen és a helyi igényeket tükrözze, szükség van minél több derekegyházi lakos véleményére, segítségére az előkészítés és a megvalósítás során.

A 4 éves projekt első lépésként 30 fő véleményét kérdezzük a településről, interjú formában, majd az interjúkra adott válaszokból lakossági kérdőív fogalmazódik meg, mellyel minden háztartásba szeretnénk eljutni. Mindeközben közösségi beszélgetéseket szervezünk, ahol a lakosság bekapcsolódhat a tervezési folyamatba, valamint megismerkedhet az interjú és a lakossági kérdőív eredményeivel is.

A projekt eredményeképpen olyan helyi igényekre épülő programokat, rendezvényeket, eseményeket kívánunk megvalósítani, amelyek a lakosság szabadidejének hasznos eltöltését nyújtják, valamint lehetőséget biztosítanak mindenkinek a részvételre.

  1. márciustól a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár – IKSZT könyvtárában Közösségi információs pont kerül kialakításra, ahol az érdeklődők naprakész információkat kaphatnak a projekt folyamatáról, eredményeiről.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője Szegvár Nagyközségi Önkormányzat, a konzorciumi tagok: Derekegyház Község Önkormányzata, valamint civil résztvevőként a Tűzköves Hagyományőrző, Ismeretterjesztő, Kulturális Alapítvány.

„A helyi identitás és kohézió erősítése Szegváron és Derekegyházon” c. program a TOP 5.3.1 projekt keretében valósul meg.

 

Derekegyház, 2018. március 11.