Következő program
Következő rendezvényünk
Következő rendezvényünk
Facebook

A Beruházásról

Örömmel köszöntjük a “Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása Derekegyházon” című, TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00038 azonosító számú projekt megvalósítását nyomon követő oldalon!

Honlapunkon keresztül lehetőséget biztosítunk minden Kedves Érdeklődő számára, hogy megismerhesse projektünket, illetve betekintést nyerjen a beruházás részleteibe.

A pályázat kedvezményezettje:
Derekegyház Község Önkormányzata,
6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.

A projekt célja:

A projekt megvalósításával egy épületben kap helyet a mini bölcsőde, az óvoda és az alsó tagozatos általános iskola, ezáltal a gyermekek 10 éves korukig egy oktatási-nevelési épületet használnak a településen. A többcélú intézmény a hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek előtt is nyitva áll, a megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező pedagógusoknak köszönhetően. A mini bölcsőde biztosításával lehetőséget kapnak az édesanyák, hogy a munkaerőpiacra visszatérjenek, és ezzel családjuk életminőségét, megélhetését javítsák, miközben gyermekeik képességei egy korszerű intézményben fejlődnek.

 

A projekt részletes bemutatása:

A projekt által érintett ingatlan a fejlesztést megelőzően általános iskolaként működött. A 1980-as éveket követő gyermeklétszám csökkenés miatt egyre kevesebb létszámú osztályok indultak, amely ahhoz vezetett, hogy az iskola a szentesi Koszta József Általános Iskola tagintézményévé vált. Az alsó tagozatos tanulók maradtak Derekegyházon, a felső tagozatos tanulók a szentesi iskolába folytatják tanulmányaikat. A 8 tantermes általános iskola fedett tornaterem, öltözőkkel, illetve kültéri aszfaltozott kézilabdapályával, játszótérrel és zöld felületű udvarral rendelkezett. Az épület a gyermekek személyiségfejlődéséhez, testi-lelki-érzelmi fejlődéséhez szükséges belső- és külső környezettel rendelkezett, azonban a fentiekből kifolyólag alulkapacitált, a fenntartási, üzemeltetési költségek gyermeklétszámra vonatkoztatva jelentősen magasabb, mint amikor az összes helyisége használatban volt. A hatékonyságnövelés, racionalizálás érdekében Derekegyház Község Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése alapján az Iskola u. 10. szám alatt működő, 45 férőhelyes óvodát kívánta az iskola épületének földszintjére átköltöztetni. A helyi igények, illetve a jogszabályváltozások ismeretében a jelenleg működő családi napközi helyett mini bölcsődét hozott létre az önkormányzat, amely szintén az épületben kapott helyet. Az alsó tagozatos tanulók az épület felső szintjén lévő tantermeket használják az átalakítást követően.

 Jövőkép: Magas színvonalú bölcsődei, óvodai és iskolai szolgáltatások biztosítása, melyekben a gyermekek a képességeiknek, tehetségüknek, személyiségüknek, adottságainak megfelelő nevelést kapnak. A gyermekeket befogadó és elfogadó környezet létesítése, hogy sikeres, boldog felnőttekké váljanak, miközben a gyermekek szülei aktív munkavállalóként biztosítják a család megélhetését.

Átfogó cél: Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása Derekegyházon, ahol egy épület ad helyet a mini bölcsődének, óvodának és az alsó tagozatos általános iskolának. A színvonalasan átalakított intézmény a település népességmegtartó képességének növelését eredményezi. A kisgyermekes szülők visszatérhetnek a munkaerőpiacra, ezáltal foglalkoztatottságuk növekszik.

Specifikus cél: Mini bölcsőde létesítése, az óvoda költöztetése a jelenleg kihasználatlan általános iskola átalakítását követően. A többcélú intézmény létrehozásával és fenntartásával költséghatékony működtetés elérése. A gyermekek pozitív személyiségfejlődéséhez szükséges korszerű és jogszabályi feltételeknek megfelelő környezet biztosítása.

A mini bölcsődei, az óvodai és iskolai pedagógusok közötti hatékony együttműködés eredményeként a 0-10 év közötti gyermekek életútjának, személyiségfejlődésének nyomon követése.

Eredmények: A korszerűsítés eredményeként a minőségi nevelés tárgyi és infrastrukturális feltételei elérhetővé váltak, ezáltal biztosított a jövőben a magas színvonalú nevelési tevékenység. A fejlesztés eredményeként egy épületben kapott helyet a mini bölcsődei, az óvodai és általános iskolai nevelési feladatokat ellátó intézmény, amelyből jelen projekt kizárólagosan a mini bölcsőde és óvoda működéséhez szükséges átalakításokat, eszközfejlesztést tartalmazza az alábbiak szerint:

  • akadálymentesen elérhető, külön bejáratú mini bölcsőde és óvoda
  • 47,21m2 hasznos alapterületű, 7 férőhelyes mini bölcsődei csoportszoba kialakítása a hozzá kapcsolódó előtérrel, átadóval, babakocsi tárolóval, tápszer előkészítővel, raktárral és vizes blokkal.
  • 2 darab (52,62 és 52,92m2 hasznos alapterületű), 25-25 férőhelyes óvodai csoportszoba kialakítása a hozzá kapcsolódó átadóval, raktárral, vizes blokkal.
  • 18,08m2 melegítőkonyha kialakítása
  • játszóudvar kialakítása
  • új, korszerű eszközök beszerzése
  • Személyzeti, adminisztratív helyiségek (vezetői, gazdasági iroda, orvosi szoba, logopédiai szoba, személyzeti étkező)
  • SNI, HH és HHH gyermekek integrált, kirekesztés nélküli nevelése

A beruházásnak köszönhetően költséghatékonnyá vált az üzemeltetés, növekedett az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés feltételrendszerének színvonala, illetve az intézmény csökkentette a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségeket.

Elmondható, hogy a projekt hosszú távú és átfogó célja, hogy a megvalósulás helyszínén azonosított társadalmi-gazdasági problémákra és szükségletekre kézzel fogható, eredményekben mérhető megoldásokat nyújt.