Következő program
Következő rendezvényünk
Következő rendezvényünk
Facebook

A Beruházásról

Örömmel köszöntjük a “Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény energetikai fejlesztése Derekegyházon” című, TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00049 azonosító számú projekt megvalósítását nyomon követő oldalon!

Honlapunkon keresztül lehetőséget biztosítunk minden Kedves Érdeklődő számára, hogy megismerhesse projektünket, illetve betekintést nyerjen a beruházás részleteibe.

A pályázat kedvezményezettje:
Derekegyház Község Önkormányzata,
6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.

 

I. A PROJEKT CÉLJA:

A helyi önkormányzat tulajdonában lévő épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. A projekt által érintett intézmény szerepének megerősítése, a szolgáltatások, az oktatás minőségének javítása, az energia fogyasztás csökkentése az épület energetikai korszerűsítésével, valamint a napenergia hasznosításával. Az energia megtakarítás, a fűtési célú energiafelhasználás jövőbeni csökkentése.

 

Közvetett célok: a beruházás környezetvédelmi hatása, kisebb fosszilis energiahordozó felhasználással járó emisszió-csökkenés, üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, nemzetgazdasági szinten hozzájárul az energiamérleg javulásához és az energiaimport kitettség mérsékléséhez, az épületeket használó személyek környezeti komfortjának javulása, kellemesebb komfortérzet biztosítása. Hosszú távú célként megfogalmazódik a beruházás társadalomra és a helyi gazdaságra vonatkozó pozitív hatása, a többcélú intézmény költséghatékony, klímabarát működtetésének elérése. A létesítmény helyi és közösségi érdekeket, karitatív célokat is szolgálni fog. Nő Derekegyház népességmegtartó ereje, és javulhatnak a munkanélküliségi mutatók.

Elvárt eredmények: Indikátor számítás szerinti 833,66 GJ/év primer energia felhasználás csökkenés elérése. A korszerűsítés eredményeként az épület energiahatékonysága növekszik, a megújuló energiaforrás használatával racionálisabb energiagazdálkodás elérésre valósul meg.

 

II. PROBLÉMÁK, SZÜKSÉGLETEK:

Az épület szerkezetét tekintve hőtechnikai szempontból igen elavultnak tekinthető, hőszigeteletlen, így energiahatékonysága nem mondható jónak. A projekt keretein belül a homlokzati, padlásfödém szigetelés és nyílászáró csere megtörténik, csökkentve az épület hőveszteségét, valamint egy 12 kWh-s napelem rendszer kerül kiépítésre, továbbá a felhívásban kötelező elemként megfogalmazott akadálymentesítés is megvalósul az épületben. Ez kihatással lesz a fenntartási költségekre is, amelyek a fejlesztések hatására csökkenni fognak, ezáltal pénzt és energiát fog az üzemeltető megtakarítani.

 

III. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK LEÍRÁSA

 Falazatok: Az eredeti épület főfalai 51 cm-es vastagságban téglából készültek. A lábazat hőszigetelést kap. A homlokzati falakra több rétegű hőszigetelés kerül.

Födémszerkezetek: A födémre kőzetgyapot hőszigetelést terítünk.

Tetőszerkezet: Az átalakítás a főépület tető szerkezetét nem érinti. A tornacsarnok tetőszerkezetének energetikai jellemzőit új hőtechnikai követelményeknek megfelelő rétegrenddel javítjuk.

Nyílászárók: A meglévő fa szerkezetű nyílászárókat műanyag nyílászárókra cseréljük.

Akadálymentesítés: Projektarányosan valósul meg. Az épületbe jutás az utcán kijelölt parkolótól a hátsó bejáraton keresztül történik. Nemektől független, kerekesszéket és más segédeszközt használó személyek részére alkalmas illemhely létesül.

Megújuló energiaforrás: 12kW teljesítményű, hálózatra termelő napelemes rendszer kerül az épület tetejére.

 

IV. MEGVALÓSÍTÁS

 A projekt a III. pontban részletezett beruházás mellett kötelezően megvalósítandó tevékenységeket is tartalmaz: akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzési anyag kidolgozása. Azbesztmentesítésre nem kerül sor, mert az érintett épület nem tartalmaz azbesztet.

Elmondható, hogy a projekt hosszú távú és átfogó célja, hogy a megvalósulás helyszínén azonosított társadalmi-gazdasági problémákra és szükségletekre kézzel fogható, eredményekben mérhető megoldásokat nyújt.