Következő program
Következő rendezvényünk
Facebook

Hivatal | Adóügy | Dokumentumok | Képviselők | Rendeletek | Pályázatok | Panaszok | Üvegzseb | Választások 2014


 

Önkormányzat

Derekegyház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 1. napjától körjegyzőséget alakított, melynek keretében a hatósági ügyek intézése a szegvári Polgármesteri Hivatal telephelyeként történik. Ez a szervezeti változás azonban nem érinti hátrányosan a község lakosságát, hiszen a konkrét ügyintézés továbbra is helyben maradt, nem kell a székhelytelepülésre utazniuk.

 

A hivatal vezetője: Gyömbér Ferencné Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aki Derekegyházon hetente, szerdai napon tart ügyfélfogadást.

A jegyző elérhetősége Szegváron: Telefon: 06-63-364-817, e-mail: gyomberne@szegvar.hu

A jegyző elérhetősége Derekegyházon: Telefon: 06-63-453-003, e-mail: hivatal@derekegyhaz.hu

 

A hivatal derekegyházi telephelyének ügyfélfogadási rendje:

Hétfőtől Csütörtökig: 08.00-16.00 óra között

Pénteken: 08.00-13.30 óra között

 

A hivatal derekegyházi telephelyének munkatársai:

Bottyán Erika pénzügyi előadó
Tel: 63-453-003, e-mail: penzugy@derekegyhaz.hu

Lajos Mihályné igazgatási főmunkatárs
Tel: 63-453-019, e-mail: igazgatas @derekegyhaz.hu

Magony Gizella vezető-tanácsos
Tel: 63-453-019, e-mail: szocialis@derekegyhaz.hu

Ponicsán Péter pályázati referens
Tel: 63-453-003, e-mal: ado@derekegyhaz.hu

Schrantz Ernőné ügykezelő
Tel: 63-453-019, e-mail: hivatal@derekegyhaz.hu

Szabó Edit pénzügyi referens
Tel: 63-453-003, e-mail: penzugy@derekegyhaz.hu

Csatordai Gergely adóügyi ügyintéző
Tel: 63-453-003, e-mal: ado@derekegyhaz.hu

 

 

Derekegyház Község Önkormányzatának szervezeti felépítése

Derekegyház Községi Önkormányzat önként vállalt feladatai

 

Önként vállalat feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy feladatellátás alapja

Testvérvárosi kapcsolat szervezése /együttműködés kialakítása, programok, rendezvények, látogatások szervezése/

1949. évi XX.tv. /Alkotmány/ 44/A.§./1/ bekezdés h/ pontja

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer pályázati anyagának előkészítése

175/2006./VIII.14./Korm. rendelet

Jelzőrendszeres házigondozói szolgálat működtetése

Mindenkori hatályos költségvetési rendelet

Községi rendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása

1990. évi LXV.tv. 8.§./1/

Általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátottságának támogatása

15/2008./IX.17./Önk.rendelet

Gyermekintézmények étkezési térítésének részbeni vagy teljes átvállalása

15/2008./IX.17./ Önk.rendelet

Derekegyház díszpolgára és Derekegyház Községért emlékérem alapítása

16/2008./X.22./ Önk.rendelet

Települési szilárd hulladék szállítás díjának átvállalása 70, illetve 75 éven felüliek esetében

11/2007./V.30./ Önk.rendelet

Kéményseprő-ipari szolgáltatás megszervezése

1995. évi XLII.tv.

Lakhatást segítő támogatás

12/2009./V.20./Önk. rendelet

Egyesületek, társadalmi szervezetek anyagi támogatása

Mindenkori hatályos költségvetési rendelet