Következő program
Következő rendezvényünk
Következő rendezvényünk
Facebook

Derekegyházi Napközis Óvoda

Óvodánk egy helyi műemlék jellegű épületben működik már sok évtizede.

Az épület felújítása, karbantartása igen nagy erőfeszítéseket követel úgy a fenntartótól, mint tőlünk és a mi kis alapítványunktól. Tavaly végre sikerült egy jelentősebb összeget erre fordítani, amit pályázaton nyert az önkormányzat. Belső helyiségek felújítására illetve csoportszobai bútorok vásárlására költöttük ezt az összeget.

Néhány éve sikerült a tornatermet is felújítanunk és most már elmondhatjuk, hogy egészséges, tiszta, jól felszerelt tornateremben mozoghatnak gyermekeink.

Játszó udvarunk nagy, füves-fás területen fekszik. 2000-ben lakossági összefogással, alapítványi támogatással jó minőségű, nagyon esztétikus fa-játszóteret létesítettünk, ami nagy fájdalmunkra az idők folyamán tönkrement, elkorhadt. Pedig évente minden nyáron megpróbálkoztunk a felújításával (szülői segítséggel), de sajnos az önerő kevésnek bizonyult, külső segítséget pedig nem kaptunk. A közelmúltban ígéretet kaptunk a fenntartónktól a játszó udvarunk felújítására.

Jelenleg az óvodai gyermek létszám 43 fő. Tompahátról a gyerekeket felnőtt kíséri az autóbuszon reggel és délután.
Vegyes életkorú csoportokat alakítottunk ki már több mint 15 éve, mert valljuk, hogy ez a szervezeti forma biztosítja leginkább a gyermekek számára a közvetlen, családias légkört. Előnye még, hogy a testvéreket nem kell szétválasztani, s a gyerekekkel együtt úgy élünk, mint egy „nagy család”. Két óvodai és egy bölcsődei csoportunk van.

Nevelési programunkat is ennek megfelelően dolgoztuk ki, figyelembe véve a helyi adottságokat, sajátosságokat. Nevelő munkánk legfontosabb alappillére a JÁTÉK, a játékba integrált tanulás. Tervszerű, kötetlen formában foglalkozunk a gyerekekkel, szem előtt tartva az egyéni bánásmód elvét.
Intézményünk integrált- tehát helye van közöttünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknek is. Ezeknek a gyerekeknek a gyógypedagógiai, logopédiai ill. speciális ellátása megoldott- a Szentesi Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésével.
Programunkban kiemelt jelentősége van a mozgásfejlesztésnek. A rászoruló gyermekek Alapozó- ill. Ayres terápiában is részesülnek.

  

Családi napközi

A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája.

Községünkben 2008. június 1. – a Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda épületében – indult a Családi napközi, Derekegyház Község Önkormányzat működtetésével, az óvoda kezdeményezésére.

A családi napköziben 20 hónapostól 3 éves korig járhatnak a kisgyermekek, ezzel segítve a munkát vállaló szülőket, valamint szolgáltatást nyújtva azoknak a kisgyermekes családoknak is, akik gyermeküket saját korosztályuk társaságába szeretnék vinni alkalmanként vagy akár rendszeresen is.

A családi napközi az óvodai nyitva tartással megegyezően működik reggel 6 45 – 16 h –ig. Az ellátást nyújtó személy érkezéséig a délelőttös óvónő veszi át a gyermekeket a szülőtől, illetve délután fél 4 órától 16 óráig a délutános óvónővel vannak a gyerekek.

A családi napköziben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről.

A nap folyamán négyszeri étkezés van biztosítva a gyermekek számára (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), mely szintén az ő korosztályuknak megfelelően van összeállítva.

Az étkezések közötti időszakokban rengeteg spontán vagy irányított játékra,

mondókázásokra, verselésekre, éneklésre, a kézügyességük fejlesztésére, szókincsük bővítésére van lehetőség. Az óvodában felújított modern tornaterem található, felszerelve különböző fejlesztő (AYRES terápiás) eszközökkel, amelyeket a gyermekek rendszeresen használnak, mozgásuk korai fejlesztésére.

Az óvoda területén hatalmas játszóudvar várja a gyermekeket nap, mint nap, így biztosítva számukra a szabad levegőn való mozgás örömét is.

A kisgyermekek kiegyensúlyozott, egészséges fejlődéséhez a nyugodt pihenés, délutáni alvás is biztosítva van.

Törekszünk az intézmény nevében is megjelenő családias légkör kialakításában, ezzel is segítve a kisgyermekek szocializációját, elválását a szülőktől, de megtartva és segítve a gyermek és szülő (-felnőtt) közötti bizalmas, pozitív kapcsolatot.