Következő program
Következő rendezvényünk
Következő rendezvényünk
Facebook

Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár –
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér

Házirend

 1.       Nyitvatartási idő:

kedd                13:00 – 20:00

szerda             13:00 – 20:00

csütörtök       13:00 – 21:00

péntek             14:00 – 21:00

szombat          14:00 – 21:00

Hétfőn, vasárnap és államilag elismert ünnepnapokon zárva. Az intézmény nyitva tart továbbá a meghirdetett programok ideje alatt, ünnepnapokon is.

 

2. Az intézmény igénybevételére bárki jogosult, ha betartja az intézmény házirendjét és szabályait. A látogató magatartásával, viselkedésével nem akadályozhatja az intézményben folyó tevékenységet, köteles megőrizni a tisztaságot és ügyelni a rendre. Nyitvatartási idő alatt a nyilvánosság elől elzárt helyiségekben, zárást követően az intézmény teljes területén illetéktelen személy nem tartózkodhat.

 

3. Minden látogató köteles megfizetni a foglalkozásokra, rendezvényekre előírt belépődíjat.

 

4. Az intézményben külső szervezet, magánszemély rendezvényt csak a művelődés- és programszervező engedélyével szervezhet, az intézmény belső szabályzatainak betartásával.

 

5. Az intézmény teljes területén a dohányzás szigorúan tilos. Dohányzásra kijelölt hely az intézmény belső udvarán, valamint a főbejárat mellett található.

 

6. Szeszesital árusítása az intézmény területén csak a büfében lehetséges. A szeszesitalok árusítására vonatkozó jogszabályokat betartani az árusító köteles. Az épületbe ital engedély nélküli behozása tilos.

 

7. A Művelődési Házban zajló rendezvényeken résztvevők semmilyen alapjogot nem sérthetnek, nem valósíthatnak meg törvényszegést, nem buzdíthatnak arra – ezzel kapcsolatban a Művelődési Házat semmilyen felelősség nem terheli. A Művelődési Ház dolgozói felléphetnek a törvényszegésekkel szemben.

 

8. Az intézmény területén hirdetés, plakát, szórólap csak a művelődés- és programszervező jóváhagyásával helyezhető el.

 

9. A Művelődési Házban őrizetlenül hagyott személyes tárgyakért, értékekért felelősséget az intézmény nem vállal.

 

10. Valamennyi szervezet illetve magánszemély felelősséget visel az általa, továbbá az általa bérelt idő alatt okozott károkért, melyeket megtéríteni köteles.

 

11.  Szöget vagy bármilyen más tárgyat a falba verni illetve bármilyen típusú ragasztóval tárgyakat a falra, ajtóra, ablakra ragasztani kizárólag a művelődés- és programszervező engedélyével lehet. Az ennek megszegéséből fakadó károkat mindenki köteles megtéríteni.

 

12.  Vállalkozási tevékenység az intézmény területén csak a művelődés- és programszervező engedélyével lehetséges.

 

Derekegyház, 2012. február 1.