Következő program
Következő rendezvényünk
Következő rendezvényünk
Facebook

Egészségügyi, szociális ellátás

Az egészségügyi ellátást a községi egészségház megfelelően ellátja. Itt működik a háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálat valamint itt található a község gyógyszertára is. A szakrendeléseket Szentes látja el. Járó és fekvőbeteg szállítás is működik a településen.

Az idősek házi szociális ellátását 2 fő végzi, akiknek kb. 40 idős embert kell ellátni. Az ellátás formái: házi gondozás, szociális étkeztetés, jelző rendszeres házi segítségnyújtás.

A nagy külterület lakosságának segítésére 2009-től beindult a tanyagondnoki szolgálat.

A szociális ellátást – a polgármester és a jegyző által – a község Képviselő Testülete továbbra is biztosítja. Az ellátás jelenlegi formái: időskorúak járadéka, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmenti segély, temetkezési segély, köztemetés, közgyógy-ellátás, valamint a gyermekvédelmi támogatások: kiegészítő családi pótlék, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

Egészségház

Derekegyház, Kossuth u. 4.

 

Házi orvos: Dr. Oláh Kálmán
Telefon: 63/453-021, 30/846-5883

 

E-mail: olikalmi@gmail.com
Rendelés: munkanapokon 08.00-12.00
Készenléti idő (Derekegyházán): hétfőtől péntekig 7:00-15:00
Központi ügyelet Szentesen: minden nap 15:00-07:00, illetve hétvégén és ünnepnapokon, következő munkanap reggel 7:00 óráig

 

Fogorvos: Dr. Pálmai Ildikó (Iko-Dent Bt)
Telefon: 06/70-9459907
Rendelés: Héftő 8-12, Szerda 12-18, Péntek 8-12

 

Védőnői szolgálat: Boga-Busi Beáta
Telefon: 63/453-445
Ügyfél fogadás: munkanapokon 8-16 ( jelenleg Kedd és Péntek 8-15)

 

Gyógyszertár: Pingvin Patika
Tel.: 63/
Nyitva tartás: munkanapokon 8-12