Következő program
Következő rendezvényünk
Következő rendezvényünk
Facebook

Szentesi Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézménye

Intézmény neve: Szentesi Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézménye
Címe: 6621 Derekegyház, Rákóczi u. 16.
Telefon: 06-63-453-018
Mobil: 06-20-326-55-40
E-mail: derekiskola@gmail.com

 

Anyaiskola: Koszta József Általános Iskola
Címe: 6600 Szentes, Köztársaság út 6.
Telefon: 06-63-321-240
E-mail: koszta@koszta-szentes.sulinet.hu
Web: http://www.koszta-szentes.hu/

 

Intézményvezető: Szemerédi András
Tagintézmény-vezető: Bártfalvi Éva

 

Munkatársaink:

Név Végzettség Beosztás
Bártfalvi Éva
Földrajz-testnevelés szakos tanár
Tagintézmény-vezető

Dezső Orsolya

 Tanító, természetismeret műveltségterület  Tanító
Szabóné Jernei Teréz
Tanító, rajz szakkollégium,
Differenciáló-fejlesztő pedagógus Tanító, osztályfőnök
Tricskó Márta
Tanító, értékközvetítő és képességfejlesztő szakkollégium,
Osztályfőnök, Egészségfejlesztő-mentálhigiénikus, rendszerinformatikus tanító
Kovács Éva
Angol szakos tanár
Óraadó
Czakóné Varga Hajnalka
Tanító, konduktor
Tanító
Vargáné Munkácsi Linda
Tanító, történelem szakkollégium
GYES
Ágoston Mihályné
 
Takarító, konyhai kisegítő
Piti Istvánné
 
Takarító

 

Iskolánk 2007. július 1-től a szentesi Koszta József Általános Iskola tagiskolájaként működik. Felsős tanulóink iskolabusszal járnak be a székhely iskolába, az alsós tanulók oktatása helyben történik.
Az intézményünk parkos, fás környezetben található, ahol zárt, tágas, nagy udvar, fajátékok állnak a gyerekek rendelkezésére. Az épülethez tartozik ebédlő és egy nagy, jól felszerelt tornaterem is.

 

A tanítás két tanulócsoportban (1-2. és 3-4. osztály) folyik, de anyanyelv, matematika, környezetismeret, angol és informatika órákon csoportbontásban (évfolyamonként) folyik a tanítás. Délután a napköziben is a délelőtt az osztályban tanító nevelők foglalkoznak a gyerekekkel. A tompaháti tanulók iskolabusszal járnak iskolába.

Jellemző a kis osztálylétszám, mely lehetővé teszi a családias, közvetlen légkör kialakítását. Valamennyi csoportban differenciált képességfejlesztés folyik, támogatva az egyéni sajátosságokat képességeket. A tanítási órákon a tanulók saját munkatempójukban, személyre szabott feladatokkal tudnak haladni.

Munkánkat heti két alkalommal gyógypedagógus, heti egy alkalommal logopédus segíti, akikkel az iskolában dolgozó tanítók jól együtt tudnak működni a gyerekek érdekeit szem előtt tartva.

A 3-4. osztályosok heti egy alkalommal úszásoktatáson vesznek részt, utaztatásuk szervezetten, iskolabusszal történik.

Szabadidős, kézműves és sportfoglalkozásokra a napközi ideje alatt kerül sor.

Művészeti oktatás keretében 2009-től mazsorette csoport is megkezdte működését iskolánkban.

Tanulóink a községi önkormányzat támogatásának köszönhetően ingyenes tankönyvellátásban és étkeztetésben valamint úszásoktatásban részesülnek, ezáltal nagy terhet levéve a szülők válláról, és segítve az iskolai munkát.

Számtalan iskolán kívüli szabadidős programot szervezünk tanulóinknak, a szülők terheit tovább csökkentve igyekszünk ezekre pályázaton pénzt nyerni.

Minden évben szervezünk színházlátogatást, tanulóink közel 50%-a bérlettel rendelkezik. Rendszeresen hirdetünk őszi és tavaszi túrát, valamint tanulmányi kirándulást teszünk valamely közeli városba. Részt veszünk a Koszta J. Ált. Isk. rendezvényein, programjain, megkönnyítve a későbbi integrálódást.

Minden évben iskolai program évben a Mikulás ünnepség, farsang, anyák napja, halloween-party és a gyereknap.

Tanulóink rendszeres fellépői a falukarácsonyi programnak.

Lehetőség szerint versenyekre is felkészítjük tanulóinkat, s ott eredményesen szoktak szerepelni (mesevetélkedő, rajz, animációs és közlekedési verseny). Sajnos az alacsony tanulói létszám miatt nem minden versenyen tudunk indulni. A csapatversenyek így gyakran nem jöhetnek szóba, inkább egyéni versenyszámokban indulunk.

Mindezeken kívül minden lehetőséget kihasználunk, amely a tanév folyamán adódik, hogy a gyerekeknek minél több élményt nyújtsunk, a tanulásnak újfajta módjait is megismertessük velük, az iskolai életet, annak hétköznapjait színesebbé tegyük.

Ilyen lehetőség volt ebben a tanévben a „Reneszánsz túra Mo.-on” pályázat, amelynek keretében kirándulást tettünk Budapest-Nagytétényi Kastélymúzeumba és Szegedre. Mindkettő sok-sok élménnyel gazdagította tanulóinkat.