Következő program
Következő rendezvényünk
Következő rendezvényünk
Facebook

Dereklencse Képíró Egyesület

Kistérségi fotósok és videósok összefogása, akik a fotózást és a videózást tekintik hobbijuknak, ezt az etikai, szakmai elvárásoknak megfelelve művelik, az Egyesület munkájában részt kívánnak venni és elfogadják az Egyesület alapszabályát, célkitűzéseit. Az Egyesület célja olyan közösség létrehozása, amely a fényképezés és a videó készítés sajátos eszközeivel hozzájárul a tagok és a környezet művészeti ismeretei színvonalának emeléséhez, valamint elősegíti a közélet pártatlan tájékoztatását.
Az Egyesület az önkéntesség, a demokrácia, az autonómia és a nyitottság elvei alapján, működik. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel.

Bővebb információt az alábbi honlapon találhatnak:

www.dereklencse.hu